ชีวิตอยากมีทางเลือกต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพ

ชีวิตยุคใหม่ต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพเพื่อเพิ่มความท้าท้าย และแหล่งรายได้ใหักับตนเอง ทนายบางคนอาจจะมีความฝันอยากทำงานด้านวิศวะกรรม นักเขียนอาจจะอยากเป็นสถาปนิก หรือแม้กระทั่งอาจารย์สอนคณะบริหารธุรกิจอย่าผมก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์  แต่เมื่อทำงานไปนานเข้า อายุเริ่มมากขึ้น ความคิดที่จะเปลี่ยนงาน หรือการล่าตามฝันของตนเองเหมือนจะถดถอยไปเรื่อยๆ ความคิดที่แทรกเป็นระยะก็คือต้องรอให้เกษียณก่อนค่อยไปตามหาฝัน หรือถ้าอยากไปทางลัดกว่านั้นก็คือถ้าโดนไล่ออก ก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเร็วขึ้น Kabir Sehgal  ได้เขียนไว้ใน Harvard Business…

ปัจจัยส่งเสริมนวตกรรม

นักลงทุนมากประสบการณ์จาก Silicon Valley อย่าง Randy Komisar ได้ให้ข้อคิดไว้ในงาน IDE 2017 เกี่ยวกับเรื่อง Innovation ว่าเพราะเหตุใดประเทศอเมริกา ถึงมี Innovation อย่างต่อเนื่อง Randy ได้สรุป…

คิดอย่าง Immanuel Kant

Rational Beings มนุษย์ ในทางหนึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่น มนูษย์มุ่งแสวงหาความสุขและหลีกหนีจากความทุกข์ ดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารกระทำการใดๆอย่างอิสระเสรี เพราะว่ามนุษย์คือทาสของความต้องการต้องทางด้านร่างกาย และความปารถนาทางอารมณ์ เมื่อมนุษย์วิ่งตามกิเลสของตนเอง เราก็กระทำการใดเพียงเพื่อตอบสนองกิเลสเหล่านั้น เรากินเพื่อให้ท้องอิ่ม ดื่มเพื่อดับกระหาย ในขณะที่เรากำลังเลือกว่าอยากกินไอศกรีมรสอะไรนั้น เราได้สูญเสียอิสระภาพที่จะเลือกว่าจะกินหรือไม่กินไอศกรีมไปแล้ว เรากินไอศกรีมเพื่อดับความอยากของเราเอง เราตกเป็นทาสของความต้องการทางด้านร่างกาย หรือด้านอารมณ์ไปแล้ว…

ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

การตั้งเป้าหมาย (goal setting) เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ การตั้งเป้าหมายหมายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ลักษณะของเป้าหมายที่ดี (Edwin A Locke และ Gary P. Latham, 2000) คือ ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  เป้าหมายที่ยากทำให้คนใช้ความพยายามของตนอย่างถึงที่สุด…

ลิงตัวถัดไป

–การทดลอง ‘ลิงห้าตัว กล้วย บันได และ น้ำเย็น’ และปรากฏการณ์ทางสังคม– ในปี 1967 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนามว่า “สตีเฟนซัน” ได้ทำการทดลองที่ชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า ”The Monkey Banana and Water…

เมื่อองค์กรหาคนเก่งของตนเองไม่เจอ

พนักงานชั้นเลิศมีจำนวนเพิ่ง 5% ของพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในองค์กร บุคลากรเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนคนอื่นคือ มีความสามารถ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมักจะขึ้นเป็นผู้นำหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กรต่อไป  และเพื่อที่ผู้นำทีทรงประสิทธิภาพ องค์กรมักจะจัดโปรแกรมอบรม high-potiential (HIPO) programme ให้กับบุคลากรกลุ่มนี้   อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของ Harvard…

อยากเป็นผู้บริหารที่ดีต้องฝึกสมาธิ

ผู้บริหารทั่วโลกรู้สึกคล้ายกันว่า ด้วยงานบริหารอันยุ่งเหยิง (Busyness) ในยุคปัจจุบันทำให้พวกเขากลายเป็นคน reactive และมีความ proactive น้อยลง วิธีที่จะแก้ไขอาการนี้คือการทำ: “mindfulness” หรือในที่นี้ขอเรียกว่า “การทำสมาธิ” (จะว่าไป mindfulness น่าจะหมายถึง ความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอด)  …

บทบาทของผู้จัดการจะเปลี่ยนไปอย่างไรในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสูง

Lydra Gratton ได้ให้ทัศนะใน MIT Sloan Management Review ว่าเมื่อเทคโนโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเริ่มครอบครองโลกมากขึ้น บทบาทของผู้จัดการ (manager) จะเปลี่ยนไป โดนสิ่งที่เปลี่ยนไปจะมี 4 อย่างคือ (ผมขออธิบายโดยสอดแทรกสำนวนและความคิดของตนลงไปบางส่วน): บทบาทหลักของผู้จัดการคือบทบาทการเป็นผู้ประสานงาน หรือผู้สานประโยชน์…

Zero to One

Zero to One (Part II)

การไปนั่งฟังอาจารย์มาสอนเรื่องผู้ประกอบการ ในส่วนของ Lean Canvas ทำให้ผมต้องกลับมานั่งพิจารณาการหาโอกาสทางธุรกิจอีกรอบ สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะหยิบแนวคิดของ Peter Thiel จากหนังสือ Zeto to One มาอธิบายต่อ   ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดด แนวคิดธุรกิจแบบ start…

Zero to One

Zero to One (Part I)

หนังสือ Zero to One เขียนโดย Peter Thiel (ผู้ร่วมก่อตั้ง Paypal ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีของ USA) กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจแบบ Startup ไว้หลายประการ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้: 1. จะคาดการณ์อนาคตได้ดีต้องรู้จัก…