การบรรยายวิชา 703103 หัวข้อความรู้เบื้องต้นเรื่องการตลาด (Marketing)

บันทึกการบรรยายวิชา 703103 หัวข้อการตลาดที่ผมเคยบรรยายไว้ภาคการศึกษา 2/2560 โดยประกอบไปด้วยหัวข้อหลักที่สำคัญคือ

  • Marketing คืออะไร
  • STP (segmentation, targeting, positioning)
  • 4Ps (product, price, place, promotion)

*download สไลด์ประกอบการสอน

โดยบันทึกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนนะครับ คลิ๊กชมได้ตาม link ด้านล่าง แต่หากนักศึกษาท่านใดอยากจะฟัง lecture ในปีก่อนหน้า ซึ่งอาจจะมีรายละเอียด และหัวข้อที่ต่างกันเล็กน้อย สามารถเลือกฟังเฉพาะหัวข้อที่สงสัยได้ใน Play List ซึ่งผมใส่ไว้ให้ใน link อันที่ 3 นะครับ

Part I:

Part II:

Playlist ของ lecture ปีก่อนๆ แบ่งตามหัวข้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *