กำหนดการณ์สำหรับการเริ่มใช้ First Contact Point สำหรับการเรียน (MS Teams)

กำหนดการณ์สำคัญในการใช้ First Contact Point ของเทอม 1/63  มีดังต่อไปนี้นะครับ

 

  • 23-26 มิ.ย.63: สำนักทะเบียนประมวลผลการลงทะเบียนล่วงหน้าเทอม 1/63 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างห้องเรียนใน MS Teams (classroom) ให้กับทุกตอนทุกวิชาที่เปิดสอน 
  • 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 63: วิชาที่เปิดสอนจะแสดงผลใน MS Teams โดยอัตโนมัติ  อาจารย์/นักศึกษาจะเห็น วิชา/ตอน ที่ตนเองสอน/ลงทะเบียนเมื่อ log in  MS Teams ด้วย CMU Account  (แจกให้โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – @cmu.ac.th)
  • 2 ก.ค.- 31 ก.ค. 63: มหาวิทยาลัยจะปรับยอดนักศึกษาใหักับแต่ละ classroom ตามการ add/drop ของนักศึกษา แต่การ update อาจจะใช้เวลา 1-3 วันเพื่อให้รายชื่อแสดงเพิ่มหรือถูกตัดออกจาก classroom  (ในระหว่างนี้อาจารย์อาจจะทำการ add/drop นักศึกษาผ่าน MS Teams ได้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอระบบ)
  • ระหว่างเทอมจะมีการปรับยอดนักศึกษาเป็นรอบๆ ตามกำหนดการณ์ add (กรณีพิเศษ) หรือ drop (W หรือ กรณีอื่นๆ) (ในระหว่างนี้อาจารย์อาจจะทำการ add/drop นักศึกษาผ่าน MS Teams ได้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอระบบ)
  • 9 พ.ย. 63: ระบบทำการ archive  classroom ให้กับทุกวิชา  ทั้งนี้ classroom ของวิชายังไม่ถูกลบเพียงแต่ถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บแยกต่างหาก อาจารย์/นักศึกษาจะไม่สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลต่างของ classroom ที่ถูก archive ไว้แล้ว (ยกเว้นการเพิ่ม/ลบ นักศึกษาหรืออาจารย์) และ classroom ที่ถูก archive จะไม่แสดงในหน้า MS Teams ของอาจารย์/นักศึกษาอีก ช่วยให้หน้าจอของ MS Teams ไม่เต็มไปด้วย classroom ที่ไม่ใช้แล้ว 

 

คำถามที่พบบ่อย

Q: มี Email ส่งมาจาก นศ. ที่ลงทะเบียนใน sec ว่า “ได้ตอบรับ invitation meeting ของท่านแล้ว” หมายความว่าอย่างไร

A: เนื่องจาก MS Team (classroom) มีการสร้างการนัดหมายในปฏิทิน (Microsoft Exchange – Calendar) ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงตารางเรียนของตนเอง  และในกระบวนการกำหนดปฏิทินนี้ MS Teams จะส่ง email (ในนามของอาจารย์ผู้สอน) เพื่อทำการแจ้งนักศึกษาถึงกำหนดการในปฏิทิน  เมื่อนักศึกษาทำการ “ยอมรับ (accept)” กำหนดการณ์นั้น ระบบจะส่ง email ยืนยันการตอบรับของนักศึกษาแต่ละคนกลับมายังอาจารย์ 

Q: หากยังไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ section จะทำอย่างไร จะสร้าง classroom ได้หรือไม่?

A: มหาวิทยาลัยฯจะสร้าง classroom ให้ โดยนำชื่อของ ทีม support ไปใส่เป็น owner ชั่วคราวไว้ให้ อาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อทีม support ของ ITSC เพื่อแจ้งว่าจะนำอาจารย์ท่านใดเข้าไปเป็น owner ของ class room

Q: หากอาจารย์พิเศษไม่มี CMU Account ทำอย่างไร?

A: ภาควิชา/คณะ สามารถทำเรื่องมายัง ITSC เพื่อขอ CMU Account ชั่วคราวให้กับอาจารย์พิเศษได้ครับ แต่อาจารย์พิเศษจะไม่สามารถใช้บริการ MS Office 365 ของ มช. ได้นะครับ

Q: สามารถตั้งนักศึกษาที่เป็น TA เป็น owner ได้หรือไม่?

A: ทำได้ครับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบสามารถเพิ่ม/ลด owner ของ classroom ได้ตามต้องการ แต่ต้องตระหนักว่า owner มีสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกอย่างใน classroom รวมถึงลบ classroom ได้ด้วยนะครับ

Q: ลบ classroom ทิ้งโดยไม่ตั้งใจสามารถกู้คืนได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *