ปัจจัยส่งเสริมนวตกรรม

นักลงทุนมากประสบการณ์จาก Silicon Valley อย่าง Randy Komisar ได้ให้ข้อคิดไว้ในงาน IDE 2017 เกี่ยวกับเรื่อง Innovation ว่าเพราะเหตุใดประเทศอเมริกา ถึงมี Innovation อย่างต่อเนื่อง Randy ได้สรุป 3 ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า:

1. การมีคนอพยพไปอเมริกาอย่างต่อเนื่องเป็นจุดแข็งทำให้เกิดนวตกรรม เนื่องจากความหลากหลายทางความคิด (ซึ่งเกิดจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์) ทำให้มุมมองมีความหลากหลาย การแก้ไขปัญหาโดยมีฐานความคิดที่มีความหลากลาย (diversity) ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ และคิดหาวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาได้

2. ระบบการศึกษาของอเมริกาที่ยอมให้นักเรียนตั้งคำถามและถกเถียงกับอาจารย์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสิโรราบต่อคำสอนของอาจารย์แบบจำยอม การศึกษาแบบนี้ทำให้เกิดการคิดแบบวิพากษ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความคิดแบบสร้างสรรค์ และนำมาซึ่งนวตกรรม 3. สังคมที่ยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่กระทำได้ และความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ สังคมจะไม่ตราหน้า (stigmatise) คนที่ทำผิดว่ามีตราบาปจนทำให้คนในสังคมไม่กล้าทดลองอะไรใหม่ๆ หรือมีวิธีคิดที่แปลกแยก การตราหน้าคนที่ประสบความล้มเหลวก็คือการคุมกำเนิดนวตกรรมนั่นเอง แนวคิดนี้ตรงกับคำขวัญของพวก Startups คือ “Fail Faster, Success Sooner”
จะเชื่อหรือไม่ ใช้วิจารณญาณกันเอง ถ้าอ่านอื่นมาถึงตรงนี้ได้แปลว่าท่านเป็นคนที่อยู่เหนือมาตรฐานการอ่านเกิน 8 บรรทัดแล้ว ย่อมมีวิจารญาณที่ดีแน่นอนครับ

Damrongsak Naparat

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment