Category: Startup

ปัจจัยส่งเสริมนวตกรรม

นักลงทุนมากประสบการณ์จาก Silicon Valley อย่าง Randy Komisar ได้ให้ข้อคิดไว้ในงาน IDE 2017 เกี่ยวกับเรื่อง Innovation ว่าเพราะเหตุใดประเทศอเมริกา ถึงมี Innovation อย่างต่อเนื่อง Randy ได้สรุป 3 ปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า: 1. การมีคนอพยพไปอเมริกาอย่างต่อเนื่องเป็นจุดแข็งทำให้เกิดนวตกรรม เนื่องจากความหลากหลายทางความคิด (ซึ่งเกิดจากความหลากหลายทางชาติพันธุ์) ทำให้มุมมองมีความหลากหลาย การแก้ไขปัญหาโดยมีฐานความคิดที่มีความหลากลาย (diversity) ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ และคิดหาวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาได้ 2. ระบบการศึกษาของอเมริกาที่ยอมให้นักเรียนตั้งคำถามและถกเถียงกับอาจารย์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสิโรราบต่อคำสอนของอาจารย์แบบจำยอม การศึกษาแบบนี้ทำให้เกิดการคิดแบบวิพากษ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความคิดแบบสร้างสรรค์ และนำมาซึ่งนวตกรรม 3. สังคมที่ยอมรับว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่กระทำได้ และความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ สังคมจะไม่ตราหน้า (stigmatise) คนที่ทำผิดว่ามีตราบาปจนทำให้คนในสังคมไม่กล้าทดลองอะไรใหม่ๆ หรือมีวิธีคิดที่แปลกแยก การตราหน้าคนที่ประสบความล้มเหลวก็คือการคุมกำเนิดนวตกรรมนั่นเอง แนวคิดนี้ตรงกับคำขวัญของพวก Startups คือ “Fail Faster, Success Sooner” จะเชื่อหรือไม่ ใช้วิจารณญาณกันเอง ถ้าอ่านอื่นมาถึงตรงนี้ได้แปลว่าท่านเป็นคนที่อยู่เหนือมาตรฐานการอ่านเกิน 8 บรรทัดแล้ว ย่อมมีวิจารญาณที่ดีแน่นอนครับ

Zero to One (Part II)

การไปนั่งฟังอาจารย์มาสอนเรื่องผู้ประกอบการ ในส่วนของ Lean Canvas ทำให้ผมต้องกลับมานั่งพิจารณาการหาโอกาสทางธุรกิจอีกรอบ สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะหยิบแนวคิดของ Peter Thiel จากหนังสือ Zeto to One มาอธิบายต่อ ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดด แนวคิดธุรกิจแบบ start up ผุดขึ้นมากกว่าดอกเห็ด ทำให้นักศึกษาหลายคนสงสัยว่าโอกาสทางธุรกิจแบบ “vertical” ตามนิยามของ Peter Thiel ยังจะมีอยู่อีกเหรอ ไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าจะมีคนคิดและทำไปก่อนหน้าแล้ว แต่การคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือ จริงหรือไม่ที่โลกนี้ไม่เหลือ “ความลับ” หรือ โอกาสทางธุรกิจแบบ vertial แล้วจริงหรือ?

Zero to One (Part I)

หนังสือ Zero to One เขียนโดย Peter Thiel (ผู้ร่วมก่อตั้ง Paypal ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีของ USA) กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจแบบ Startup ไว้หลายประการ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้: จะคาดการณ์อนาคตได้ดีต้องรู้จัก “อ่าน” ปัจจุบันอย่างวิพากษ์ อนาคตนั้นก่อตัวจากความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของปัจจุบัน (progress) และความก้าวหน้านี้จะก่อร่างสร้างตัวเป็นอนาคตที่แตกต่างจากปัจจุบัน และนั่นคือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมอนาคตจึงแตกต่างจากปัจจุบันเสมอ