กำหนดการณ์สำหรับการเริ่มใช้ First Contact Point สำหรับการเรียน (MS Teams)

กำหนดการณ์สำคัญในการใช้ First Contact Point ของเทอม 1/63  มีดังต่อไปนี้นะครับ   23-26 มิ.ย.63: สำนักทะเบียนประมวลผลการลงทะเบียนล่วงหน้าเทอม 1/63 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างห้องเรียนใน MS Teams (classroom) ให้กับทุกตอนทุกวิชาที่เปิดสอน  28 มิ.ย.-1 ก.ค. 63: วิชาที่เปิดสอนจะแสดงผลใน MS Teams โดยอัตโนมัติ  อาจารย์/นักศึกษาจะเห็น วิชา/ตอน ที่ตนเองสอน/ลงทะเบียนเมื่อ log in  MS Teams ด้วย CMU Account  (แจกให้โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – @cmu.ac.th) 2 ก.ค.- 31 ก.ค. 63: มหาวิทยาลัยจะปรับยอดนักศึกษาใหักับแต่ละ classroom ตามการ add/drop ของนักศึกษา แต่การ update อาจจะใช้เวลา 1-3 วันเพื่อให้รายชื่อแสดงเพิ่มหรือถูกตัดออกจาก classroom  (ในระหว่างนี้อาจารย์อาจจะทำการ...

สรุปประเด็นสำคัญพรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (Data Privacy )

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้นผมอยากจะขอสรุปประเด็นสำคัญของกฏหมายให้ได้อ่านกันนะครับ โดยข้อมูลจะมาจาก พรบ และการฟังบรรยายสรุปของ อ. กษิพัท ที่ ITSC, CMU วันที่ 6 ส.ค. 2562 พรบ ฉบับนี้ถอดแบบมาจากกฎหมาย General Data Privacy Regulation (GDPR) ของสหาภาพยุโรป เป็นหลัก ใครก็ตามที่อยากเข้าใจ พรบ นี้ให้ลึกซึ้งสามารถศึกษา GDPR เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังได้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน OECD, ISO 29110 และ ISO 27701 ร่วมด้วย พรบ นี้ประกาศใช้ตั้งแต่ 28 พ.ค. 2562 แต่จะมีผลเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ที่จะมีผลกระทบบังคับใช้กับปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลตั้งแต่ 28 พ.ค. 2563 “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นหมายถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลทางตรง เช่น ชื่อ สกุล รหัสบัตรประชาชน...

Data Mining with RapidMiner (สำหรับผู้เริ่มต้น)

ผมได้ทำการรวบรวม VDO ที่ใช้สอน Data Mining ให้กับนักศึกษาบริหารธุรกิจมาไว้ใน blog นี้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ Data Mining ด้วยตนเอง โดยโปรแกรมที่ใช้คือ RapidMiner  และเนื้อหาการสอนจะอ้างอิงตามหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ Data Mining for the Masses เขียนโดย. Matthew North  ผู้เรียนสามารถ download ข้อมูลที่ใช้ในการเรียน และเอกสารซึ่งผมได้แปลเป็นภาษาไทยไว้เพื่อประกอบการเรียนได้: เนื้อหาในการสอนมีดังนี้       1. การหา Correlation       2. การทำ Linear Regression      3. การทำ Decision Tree      4. การวิเคราะห์ ​Clustering (ใช้ K-Mean)      5....