No Rules Rule. – Takeaways จาก บทที่ 6

  • สำหรับองค์กรที่มีการพัฒนานวตกรรมอย่างก้าวกระโดด และนวตกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การกระจายอำนาจการตัดสินใจ หรือการให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว (empowermentn) เป็นสิ่งจำเป็น
  • สิ่งที่องค์กรประเภทนี้จำเป็นต้องมีก็คือ ปรัชญาที่ว่า “อย่าทำงานเพื่อเอาใจหัวน้า” ดังนั้น วัฒนธรม “ใช่ครับพี ดีครับท่าน” จึงเป็นการทำลายนวตกรรมอย่างเลวร้ายที่สุด
  • เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร จงบอกชวนให้เขาคิดว่า เขาเหมือนมีเงินหรือชิฟพนันจำนวนหนึ่งอยู่ในมือ เขาต้องกล้าที่จะใช้เงินนั้นลงขัน พนันกับสิ่งที่เขาอยากทำ การพนันมีแพ้มีชนะ ประสิทธิภาพการทำงานของเขาวัดจากผลกำไรหรือเงินในมือของเขาที่เหลืออยู่ ไม่ว่าจะมากขึ้นหรือหมดไปก็ตาม
  • การพนันนั้นไม่ใช่การพนันที่พึ่งพาแต่โชคชะตา แต่ต้องเป็นการพนันหรือการลงทุนทีดี โดยการนำแนวคิดที่อยากทำไปเล่าให้คนอื่นๆฟัง เพื่อให้ได้รับความเห็น คำวิจาร์ และ feedback เพื่อนำเป็นข้อมูลกลับมาพิจารณาว่าแนวคิดนั้นดีจริงหรือไม่ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่
  • สิ่งสำคัญข้อสุดท้ายก็คือ เมื่อได้นำแนวคิดไปทำแล้ว แต่พบว่าล้มเหลวจงอย่างเก็บความล้มเหลวไว้กับตัวเอง แต่ให้แบ่งปันบทเรียนที่ไดัรับจากความล้มเหลวนั้นให้คนอื่นๆในองค์กรได้รับทราบโดยไม่ต้องอาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *