กำหนดการณ์สำหรับการเริ่มใช้ First Contact Point สำหรับการเรียน (MS Teams)

กำหนดการณ์สำคัญในการใช้ First Contact Point ของเทอม 1/63  มีดังต่อไปนี้นะครับ   23-26 มิ.ย.63: สำนักทะเบียนประมวลผลการลงทะเบียนล่วงหน้าเทอม 1/63 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างห้องเรียนใน MS Teams (classroom) ให้กับทุกตอนทุกวิชาที่เปิดสอน  28 มิ.ย.-1 ก.ค. 63: วิชาที่เปิดสอนจะแสดงผลใน MS Teams โดยอัตโนมัติ  อาจารย์/นักศึกษาจะเห็น วิชา/ตอน ที่ตนเองสอน/ลงทะเบียนเมื่อ log in  MS Teams ด้วย CMU Account  (แจกให้โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – @cmu.ac.th) 2 ก.ค.- 31 ก.ค. 63: มหาวิทยาลัยจะปรับยอดนักศึกษาใหักับแต่ละ classroom ตามการ add/drop ของนักศึกษา แต่การ update อาจจะใช้เวลา 1-3 วันเพื่อให้รายชื่อแสดงเพิ่มหรือถูกตัดออกจาก classroom  (ในระหว่างนี้อาจารย์อาจจะทำการ...