สรุปประเด็นสำคัญพรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (Data Privacy )

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้นผมอยากจะขอสรุปประเด็นสำคัญของกฏหมายให้ได้อ่านกันนะครับ โดยข้อมูลจะมาจาก พรบ และการฟังบรรยายสรุปของ อ. กษิพัท ที่ ITSC, CMU วันที่ 6 ส.ค. 2562 พรบ ฉบับนี้ถอดแบบมาจากกฎหมาย General Data Privacy Regulation (GDPR) ของสหาภาพยุโรป เป็นหลัก ใครก็ตามที่อยากเข้าใจ พรบ นี้ให้ลึกซึ้งสามารถศึกษา GDPR เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังได้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน OECD, ISO 29110 และ ISO 27701 ร่วมด้วย พรบ นี้ประกาศใช้ตั้งแต่ 28 พ.ค. 2562 แต่จะมีผลเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ที่จะมีผลกระทบบังคับใช้กับปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลตั้งแต่ 28 พ.ค. 2563 “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นหมายถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลทางตรง เช่น ชื่อ สกุล รหัสบัตรประชาชน...