Zero to One (Part II)

การไปนั่งฟังอาจารย์มาสอนเรื่องผู้ประกอบการ ในส่วนของ Lean Canvas ทำให้ผมต้องกลับมานั่งพิจารณาการหาโอกาสทางธุรกิจอีกรอบ สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะหยิบแนวคิดของ Peter Thiel จากหนังสือ Zeto to One มาอธิบายต่อ

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาแบบก้าวกระโดด แนวคิดธุรกิจแบบ start up ผุดขึ้นมากกว่าดอกเห็ด ทำให้นักศึกษาหลายคนสงสัยว่าโอกาสทางธุรกิจแบบ “vertical” ตามนิยามของ Peter Thiel ยังจะมีอยู่อีกเหรอ ไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าจะมีคนคิดและทำไปก่อนหน้าแล้ว แต่การคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือ จริงหรือไม่ที่โลกนี้ไม่เหลือ “ความลับ” หรือ โอกาสทางธุรกิจแบบ vertial แล้วจริงหรือ?

โลกนี้ยังมีความลับอีกมากมายที่รอการค้นพบ — แต่ที่สำคัญคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถค้นพบความลับเหล่านี้ หรือมัวแต่เฝ้าถกเถียงกันว่าความลับนั้นมีจริงหรือไม่ แต่แท้ที่จริงแล้วความลับเหล่านี้เพียงรอให้ใครสักคนค้นพบ แต่ทำอย่างไรจะค้นพบได้ อาจารย์ผู้สอนเคยกล่าวไว้ว่า “ผู้ประกอบการจะต้องหัดมองโลกด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิม” อันหมายถึงต้องหัดตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว ผู้ประกอบการที่ดีต้องมีความอดทนต่ำต่อ “ปัญหา” (ของลูกค้า) และไม่ค่อยพอใจต่ออะไรง่ายๆ ซึ่งแปลว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะหาวิธีแก้ปัญหา (solution ซึ่งมาในรูปแบบสินค้า หรือ บริการ) ที่ดีกว่าวิธีเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่ และสามารถทำเงินได้จากวิธีแก้ปัญหานั้น

หากเราย้อนไปพิจารณาเรื่อง ทาส จะเห็นว่า การเป็นทาสในช่วงเวลาหนึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ นั่นแปลว่าในอดีต แนวคิดเรื่องระบบทาสซึ่งเป็นสิ่งผิดเป็นความลับในเวลานั้น เป็นความลับซึ่งรอให้มีคนค้นพบและหาวิธีแก้ปัญหา ถึงแม้กระบวนการแก้ปัญหาจะใช้เวลาเกือบร้อยปี แต่สุดท้ายระบบทาสก็หายไปจากโลกนี้ และมีแนวคิดว่าคนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน และไม่มีใครอยู่เหนือใครในแง่ความเป็นมนุษย์ (อย่างน้อยก็ในเชิงทฤษฎี)

“The great innovation occurs when you jump to the next curve”, Guy Kawasaki ได้กล่าวไว้ในการนำเสนอบนหลายๆเวที แนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิด 0 to 1 เป็นอย่างดี ผู้ที่สามารถมองเห็นความลับได้ก่อนผู้อื่น และลงมือทำมักจะเป็นคนที่เปลี่ยนโลก และกลายเป็นผู้กอบการชั้นแนวหน้าในยุคนี้ (ตำราบริหารธุรกิจเรียกสิ่งนี้ว่า วิสัยทัศน์ หรือ vision)  Elon Musk และ Steve Jobs จัดอยู่ในผู้ประกอบการกลุ่มนี้ และคนกลุ่มนี้จะมีแนวคิดที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่งก็คือ ต้องการ เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ด้วยวิธีการของเขา

Hewlett-Packard (HP) ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และมองหา next curve ตลอดเวลา แต่ในช่วง ค.ศ. 2000 วันที่ HP หยุดตามล่าความลับ นั่นเป็นวันที่มูลค่าทางธุรกิจของ HP ลดลงกว่า 50%

ผู้ประการที่ดีจึงต้องเป็นผู้รู้จักสังเกต ตั้งคำถาม คิดนอกกรอบ แต่ก็คิดอย่างมีระบบ และที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่รอช้าที่จะนำความคิดไปปฏิบัติให้เกิดธุรกิจจริง

Damrongsak Naparat

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment